Piesze szlaki turystyczne

Przez miasto przechodzą 3 szlaki piesze: niebieski, czerwony i zielony.

 

sz1.jpgSzlak Rezerwatów Przyrody - oznaczony kolorem zielonym - długość około 101 km 

 

Szlak „Rezerwatów Przyrody"  prowadzi z Urszulina do Wojsławic przez Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie, Obniżenie Dorohuczy, Pagóry Chełmskie oraz Działy Grabowieckie. Mijane na trasie krajobrazy są bardzo zróżnicowane i obfitują w różnorodne obiekty krajoznawcze. W powiecie chełmskim wędrując drogami i ścieżkami natrafimy na dwór Załuskich w Kuliku, drewniany kościół w Olchowcu, rezerwat stepowy „Stawska Góra" z unikalnym dziewięćsiłem popłocholistnym, owiane legendami wzgórze widokowe „Dziewicza Góra", liczne obiekty w Chełmie z unikalnymi podziemiami kredowymi, kościołem popijarskim, Sanktuarium Maryjnym „Na Górce", cerkwią prawosławną i chełmskim muzeum, dawny młyn w Uhrze, ruiny zamku i dwór w Sielcu, kościół w Kumowie Plebańskim oraz zabytki Wojsławic z kościołem, dawną cerkwią, synagogą i ciekawymi kapliczkami. 

Przebieg: Urszulin PKS (Dyrekcja PPN) - Zabrodzie - Bieleckie - Borysik - Świerszczów - rez. "J. Świerszczów" Kopina - Wólka Cycowska - Cyców - Kol. Kulik - Buza - Olchowiec - Pniówno - Krobonosz - rezerwat florystyczny "Stawska Góra"- Parypse- Horodyszcze- Kol. Horodyszcze - Wzgórze Widokowe "Dziewicza Góra" - Chełm ( ulice Budowlana, Szpitalna, Lubelska PKP Chełm Miasto, Podziemia Kredowe, Lwowska) - Pokrówka - zbiornik retencyjny na rzece Uherce - Weremowice - Kolonia Uher - Zagroda - Kolonia Depułtycze - Kasiłan - Sielec - Kumów Plebański - Kolonia Leszczany - Alojzów -cmentarz wojskowy 1 918 roku Wojsławice PKS.

sz3.jpgSzlak Chełmskich Torfowisk Węglanowych -  oznaczony kolorem niebieskim- długość około 52 km

Szlak „Chełmskich Torfowisk Węglanowych", zwany również szlakiem „Bagien i Moczarów"i, prowadzi z Dorohuska do Chełma. Na szlaku znajdują się unikalne chełmskie torfowiska węglanowe obejmujące rezerwaty: „Roskosz", „Brzeźno" i „Bagna Serebryskie", należące do Chełmskiego Parku Krajobrazowego, z bardzo cenną florą i fauną. Można też zwiedzić pałac, Izbę Regionalną i kościół w Dorohusku, Ośrodek Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Polesia w Brzeźnie, Muzeum „U Cioci  Mazurkowej" w Brzeźnie, pałac i park w Srebrzyszczu oraz podziemia kredowe i liczne zabytki  w Chełmie.

Przebieg: Chełm Podziemia Kredowe - ulica Lubelska, Szpitalna - Stańków - Srebrzyszcze - rez. torfowiskowy "Bagno Serebryskie - Brzeźno Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny Zarządu Chełmskich Parków Krajobrazowych - rezerwat torfowiskowy "Brzeźno" w Chełmskim Parku Krajobrazowym - rez. torfowiskowy "Roskosz"- Ostrów - Turka - Dorohusk PKP.

sz2.jpgSzlak Wyżynny- oznaczony kolorem czerwonym  - długość około  200 km 

Szlak  „Wyżynny"  Lublin - Chełm  prowadzi przez Wyżynę Lubelską oraz Polesie Wołyńskie. Na terenie powiatu chełmskiego pozwala zwiedzić m.in. dwór oraz park podworski z kilkoma pomnikami przyrody we wsi Kanie, kościół, Izbę Garncarską i Izbę Bednarską w Pawłowie - dawnym mieście biskupim oraz zabytki  i atrakcje turystyczne  Chełma.

Przebieg: Chełm PKP ( Al. J. Piłsudskiego, ulice: I Pułku Szwoleżerów, Młodowskiej, Szkolna, Lubelska - Chełmskie Podziemia Kredowe, Lubelska PKP Chełm Miasto, Trubakowska, Majdan ) - Kolonia Marysin - szosa 83 - Klementynów - Aleksandria Krzywowolska - Krętowiny - Pawłów - Krasne - Józefin - Zalesie Kańskie - Staw Starszy Pan- między Stawami Kańskimi a Stawem Zgnilec Kanie - Wólka Kańska - Ewopole - grodzisko Horodysko - Kanał Wieprz - Krzna i rzeka Wieprz - Trawniki PKP -Piaski - Bystrzejowice - Lublin - Motycz - Wojciechów - Nałęczów - Wąwolnica - Rąblów -Kazimierz Dolny.  

 

 

sz2.jpgSzlak "Nadbużański" - czerwony - długość około 320 km 

Szlak „Nadbużański" wiedzie wzdłuż doliny Bugu na granicy państwowej z Białorusią i Ukrainą, wschodnim skrajem Polesia Lubelskiego i Wyżyny Lubelskiej od miejscowości Kózki do Hrubieszowa. Ma ok.320 km  i jest najdłuższym szlakiem pieszym w regionie lubelskim. Na całej trasie spotkamy cenne obszary przyrodnicze, z parkami krajobrazowymi i rezerwatami przyrody oraz szereg interesujących zabytków architektury z wieloma dawnymi cerkwiami unickimi, a także liczne miejsca historyczne. W okolicach Chełma  szlak prowadzi przez Hniszów, gdzie rośnie słynny dąb „Bolko",  Świerże z ciekawym parkiem podworskim i kościołem, Dorohusk, gdzie zwiedzimy pałac Suchodolskich, Izbę Regionalną i kościół, Turkę z pomnikową aleją i Izbą Regionalną, Husynne z parkiem podworskim, Uchańkę z Kopcem Kościuszki, Dubienkę z kościołem i cerkwią prawosławną oraz miejscowość Skryhiczyn położoną w Strzeleckim Parku Krajobrazowym

Przebieg w okolicach Chełma: Kózki - Mierzwice Stare -  Serpelice - Gnojno - Janów Podlaski - Pratulin - Neple - Terespol - Kostomłoty - Kodeń - Jabłeczna - Sławatycze -  Hanna - Stawki - Rożanka - Włodawa - Orchówek - Sobibór - Zbereże - Hniszów - Świerże - Dorohusk - Uchańka - Dubienka - Skryhiczyn - Horodło - Wieniawka Strzyżów - Hrubieszów PKS.

sz3.jpgSzlak "Tadeusza Kościuszki" - niebieski - długość około 120,5 km 

Szlak „Tadeusza Kościuszki" prowadzi przez teren Obniżenia Dubienki, z pagórkami i dolinami rzecznymi oraz urozmaicony krajobraz Działów Grabowieckich z licznymi wyniosłościami i wierzchowinami oddzielonymi obniżeniami i dolinami rzecznymi. Umożliwia poznanie związków Tadeusza Kościuszki z ziemią chełmską oraz zwiedzanie licznych obiektów przyrodniczych i zabytków architektury. Szlak rozpoczyna się przy Kopcu Kościuszki w Uchańce upamiętniającym miejsce bitwy z 18 lipca 1792 roku i prowadzi do Krasnegostawu. Wędrując szlakiem zwiedzimy kościół i cerkiew prawosławną w Dubience, pałac myśliwski Zamoyskich w Maziarni Strzeleckiej, dotrzemy do Strzeleckiego Parku Krajobrazowego z rezerwatem leśnym „Liski" i faunistycznym „Siedliszcze", zwiedzimy kościół w Buśnie, dawną cerkiew (przebudowaną na szkołę) w Kurmanowie oraz kościół, dawną cerkiew, synagogę i pomnik Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach.  Dalej szlak biegnie przez miejscowości  Kraśniczyn,   Surhów ( klasycystyczny pałac Cieszkowskich z lat 1813-19), Zalew Tuligłowy, Krasnystaw (kościół pw. Św. Franciszka Ksawerego 1695-1717 z klasztorem jezuitów oraz zespół zabudowy staromiejskiej z ratuszem XVIII-XIXw.).  

Przebieg: Uchańka PKS (kopiec Kościuszki) - Dubienka - Starosiele - Maziarnia Strzelecka - Raciborowice - Kurmanów - Buśno - Jarosławiec - Wojsławice - Majdan Nowy - Bończa - Zastawie - Surhów - Topola - Wólka Orłowska - Tuligłowy zalew- Krasnystaw PKS 

zty_szlak.jpgSzlak "Ariański"-żółty - długość  około 64 km 

Szlak „Ariański" koloru żółtego o długości 64 km, prowadzi z Rejowca Fabrycznego do Skierbieszowa, przez obszar Pagórów Chełmskich i Działów Grabowieckich. Przybliża tradycje innowiercze dawnej szlachty ziemi chełmskiej i pozwala poznać wiele interesujących zabytków architektury. W  okolicach Chełma  możemy zobaczyć  dwór Morawskich oraz park i pomniki przyrody w Rejowcu Fabrycznym, zespół pałacowo - parkowy  Woronieckich  z I połowy XIX w. w Rejowcu  - dawnym mieście założonym przez Mikołaja Reja. Dalej na szlaku  spotkamy wzgórze  widokowe „Góra Ariańska", ruiny  renesansowego zamku w Krupem, zabytki Krasnegostawu, i przez miejscowości  Surhów, Anielpol  dotrzemy do Skierbieszowa.

Przebieg: Rejowiec Fabryczny PKP - Rejowiec - Krynica - Krupe - Siennica Nadolna - Krasnystaw - Surhów - Zawada - Skierbieszów - PKS.

zty_szlak.jpgSzlak "Pojezierny Południowy"-żółty - długość około 58 km 

Szlak „Pojezierny Południowy" umożliwia wędrówkę z Urszulina do Hniszowa. Przebiega przez Pagóry Chełmskie i Obniżenie Dubienki. Prowadzi  skrajem Bagna Bubnów - enklawy Poleskiego Parku Narodowego, gdzie znajduje się wieża widokowa, następnie przez grodziska w Tarnowie i Aleksandrówce, obok rezerwatu  „Serniawy", przez rezerwat leśny „Bachus", leżący w Chełmskim Parku Krajobrazowym do Kamienia Powstańców pod Malinówką - największego głazu narzutowego w naszym regionie. W Sawinie - dawnym mieście biskupim  możemy zobaczyć kościół, dawny szpital oraz pomnikowe drzewa. Wędrówkę kończymy przy okazałym dębie „Bolko" w Hniszowie.

Przebieg: Urszulin PKS- Zastawie- Kol. Wereszczyńska - Wielkopole -Tarnów - Serniawy- Sawin - Ruda - Ruda Opalin - Hniszów (dąb "Bolko").