Atrakcje przyrodnicze Drukuj
Spis treści
Atrakcje przyrodnicze
Środowisko geograficzno - przyrodnicze
Poleski Park Narodowy
Chełmski Park Krajobrazowy
Strzelecki Park Krajobrazowy
Rezerwaty przyrody
Pomniki przyrody
Fotogaleria

Poleski Park Narodowy,
22-234 Urszulin
ul. Lubelska 3a, tel. 82 571 30 71,
82 571 30 72,
http://www.poleskipn.pl/
e-mail: poleskipn@poleskipn.pl

Muzeum Poleskiego Parku Narodowego
Załucze Stare,
22-234 Urszulin
tel. 82 571 31 99

Zespół Parków Krajobrazowych Polesia z/s w Chełmie
Pl. Niepodległości 1
tel. 82 562 75 76
e-mail:zchpkchelm@wp.pl
 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Śodowiska w Lublinie
Wydział Spraw Terenowych II w Chełmie
ul. Kamieńskiego 6
tel. 82 560 51 60
fax. 82 560 51 67