Zabytki okolic Chełma Drukuj
Spis treści
Zabytki okolic Chełma
Czułczyce
Depułtycze
Dorohusk
Dubienka
Kanie
Klesztow
Kumow
Maziarnia Strzelecka
Pawłow
Podgorze
Rejowiec
Rejowiec Fabryczny
Sawin
Srebrzyszcze
Siedliszcze
Sielec
Stołpie
Świerże
Wojsławice
Żmudź
    
 

KUMÓW

Bardzo stara miejscowość, leżąca obecnie na terenie gminy Leśniowice, wymieniana w trzynastowiecznych źródłach ruskich jako jeden z głównych grodów obszaru nadbużańskiego. W XIV w. stała się własnością biskupów chełmskich, którzy w Kumowie założyli swoją letnią rezydencję. W 1434 r. biskup Jan Biskupiec erygował parafię kumowską i ufundował drewniany kościół p.w. Nawiedzenia Pańskiego, św. Dominika, Wawrzyńca i Doroty. Obecnie istniejąca świątynia p.w. Narodzenia NMP powstała w latach 1821-24 z inicjatywy biskupa lubelskiego (po przekształceniu biskupstwa chełmskiego w lubelskie) Wojciecha Skarszewskiego. Jednonawowa budowla w stylu klasycystycznym należy do najpiękniejszych w okolicach Chełma. Rozbudowana na początku XX w. posiada dwie kaplice oraz bogate wyposażenie z XVIII w., przeniesione z kościoła św. Andrzeja w Chełmie. W krypcie kościoła pochowany został biskup lubelski Józef Marcelin Dzięcielski, zmarły w Kumowie w 1839 r. Obok kościoła znajduje się dzwonnica i kostnica, a na cmentarzu parafialnym kaplica grobowa Rzewuskich, pochodząca z przełomu XVIII/XIX w. Został w niej pochowany hetman wielki koronny Wacław Rzewuski, działacz polityczny z końca XVIII w., pisarz, właściciel pobliskiego Sielca.

o9.jpg