Zabytki okolic Chełma Drukuj
Spis treści
Zabytki okolic Chełma
Czułczyce
Depułtycze
Dorohusk
Dubienka
Kanie
Klesztow
Kumow
Maziarnia Strzelecka
Pawłow
Podgorze
Rejowiec
Rejowiec Fabryczny
Sawin
Srebrzyszcze
Siedliszcze
Sielec
Stołpie
Świerże
Wojsławice
Żmudź
 

DUBIENKA

Dawne miasto leżące nad Bugiem, obecnie siedziba gminy, wymieniana w źródłach z XVI w. Własność królewska dzierżawiona m. in. przez Siemieńskich, Leszczyńskich, Potockich, Chołoniewskich. Jako ważny port i ośrodek handlowy lokowana w 1588 r. z inicjatywy wojewody podolskiego i starosty horodelskiego Józefa Siemieńskiego. W rejonie Dubienki 18 lipca 1792 r. miała miejsce zacięta bitwa, w trakcie której oddziały polskie pod dowództwem Tadeusza Kościuszki starły się z wojskami rosyjskimi. Bitwę upamiętnia kopiec w Uchańce, leżącej kilka kilometrów na północ od Dubienki, usypany w 1861 r. w trakcie patriotycznej manifestacji, urządzonej m. in. przez miejscowego lekarza Mikołaja Nieczaja, uczestnika powstania styczniowego, rozstrzelanego przez Rosjan w Krasnymstawie. Wśród obiektów zabytkowych Dubienki wymienia się kościół parafialny p.w. św. Trójcy z 1865 r. oraz cerkiew prawosławną z końca XIX w., wzniesioną w stylu bizantyjsko-ruskim.

o6.jpg