Zabytki okolic Chełma Drukuj
Spis treści
Zabytki okolic Chełma
Czułczyce
Depułtycze
Dorohusk
Dubienka
Kanie
Klesztow
Kumow
Maziarnia Strzelecka
Pawłow
Podgorze
Rejowiec
Rejowiec Fabryczny
Sawin
Srebrzyszcze
Siedliszcze
Sielec
Stołpie
Świerże
Wojsławice
Żmudź
 

ŻMUDŹ

Miejscowość położona na południowy wschód od Chełma, obecnie siedziba gminy. Wzmiankowana w XV w. jako wieś należąca do starostwa chełmskiego. Najcenniejszym obiektem jest drewniany kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego, dawna cerkiew unicka fundacji starosty lubelskiego Jana Zamoyskiego z ok. 1753 r. Po II wojnie światowej świątynia została przejęta przez katolików, a w 1984 r. utworzono samodzielną parafię. Obiekt jest konstrukcji zrębowej z prostokątną nawą i wyposażeniem z XVIII i XIX w. Obok świątyni stoi osiemnastowieczna dzwonnica konstrukcji słupowej z dzwonem z 1643 r. W południowej części miejscowości znajdują się jeszcze pozostałości zabudowań folwarcznych z przełomu XVIII i XIX w. (rządcówka, gorzelnia, budynki gospodarcze).