Zabytki okolic Chełma Drukuj
Spis treści
Zabytki okolic Chełma
Czułczyce
Depułtycze
Dorohusk
Dubienka
Kanie
Klesztow
Kumow
Maziarnia Strzelecka
Pawłow
Podgorze
Rejowiec
Rejowiec Fabryczny
Sawin
Srebrzyszcze
Siedliszcze
Sielec
Stołpie
Świerże
Wojsławice
Żmudź
 
 

ŚWIERŻE

Miejscowość nad Bugiem, leżąca w gminie Dorohusk. Lokowana przed 1443 r. przez starostę chełmskiego Piotra Wołczka Rokutowicza na mocy przywileju Władysława Warneńczyka. W tym samym czasie utworzono również parafię rzymskokatolicką, która należy do najstarszych na ziemi chełmskiej. W wiekach późniejszych własność: Jełowieckich, Olędzkich, Rulikowskich, Orsettich i Tarnowskich. Istniejący obecnie kościół p.w. świętych Piotra i Pawła powstał w latach 1905-09. Wcześniejsze drewniane świątynie uległy zniszczeniu i już w połowie XIX w. mieszkańcy Świerż rozpoczęli starania o wybudowanie nowego kościoła. Niestety brak przychylności władz rosyjskich sprawił, że parafianie w pewnym okresie musieli korzystać z przebudowanej na kaplicę stodoły oraz przenieść nabożeństwa do pobliskiego Żalina. Dopiero na początku XX w. po złagodzeniu polityki rosyjskiej wobec katolików wybudowano obecnie istniejący kościół, głównie dzięki ofiarności ówczesnej właścicielki miejscowości Marii z Jełowieckich Orsetti. Obiekt wzniesiono w stylu neogotyckim według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Jest to budowla trójnawowa z wieżą frontową, zwieńczoną ostrosłupową iglicą oraz wyposażeniem głównie z XVIII w. Nieopodal kościoła znajdują się pozostałości założenia pałacowo-parkowego. Niestety istniejący jeszcze w okresie międzywojennym pałac uległ zniszczeniu, jednak w stosunkowo dobrym stanie jest rozległy park o powierzchni 10 ha, uznawany za jeden z najpiękniejszych w regionie. Obok licznych drzew pomnikowych (dęby, jesiony) w parku występują rzadkie gatunki (iglicznia trójcierniowa i tulipanowiec amerykański) oraz zachowała się urokliwa aleja grabowa.  

o18.jpg