Zabytki okolic Chełma Drukuj
Spis treści
Zabytki okolic Chełma
Czułczyce
Depułtycze
Dorohusk
Dubienka
Kanie
Klesztow
Kumow
Maziarnia Strzelecka
Pawłow
Podgorze
Rejowiec
Rejowiec Fabryczny
Sawin
Srebrzyszcze
Siedliszcze
Sielec
Stołpie
Świerże
Wojsławice
Żmudź

SAWIN

Duża miejscowość leżąca na północ od Chełma nad dopływem Uherki Lepietuchą, obecnie siedziba gminy. Wymieniana w XIV w. jako własność kościoła parafialnego w Chełmie, a następnie biskupów chełmskich. Lokowana pod koniec XV w. z inicjatywy biskupa Macieja ze Starej Łomży. Później lokację kilkakrotnie potwierdzano (1506, 1537) z powodu zniszczeń, spowodowanych najazdami tatarskimi. W 1839 r. miasto przeszło na własność władz rosyjskich, a po powstaniu styczniowym Sawin został pozbawiony praw miejskich. Najciekawszym obiektem jest późnobarokowy kościół p.w. Przemienienia Pańskiego, wybudowany w latach 1731-40 z fundacji Barbary z Podowskich Dłużewskiej, kasztelanowej chełmskiej i jej syna Stanisława, na miejscu wcześniej istniejących świątyń. Budowla jest murowana z prostokątną nawą i wyposażeniem z XVIII w. W skład zespołu kościelnego wchodzi jeszcze dzwonnica bramna (interesujący przykład połączenia bramy z dzwonnicą) oraz kostnica i dawny szpital z XVIII w. wzniesiony z fundacji proboszcza Józefa Suchockiego. Ponadto w Sawinie znajduje się budynek szkoły z 1903-1905 r., neogotycka kapliczka przydrożna z 1905 r. z figurą św. Jana Nepomucena oraz pozostałości cmentarza żydowskiego.  

o15.jpg