Zabytki okolic Chełma Drukuj
Spis treści
Zabytki okolic Chełma
Czułczyce
Depułtycze
Dorohusk
Dubienka
Kanie
Klesztow
Kumow
Maziarnia Strzelecka
Pawłow
Podgorze
Rejowiec
Rejowiec Fabryczny
Sawin
Srebrzyszcze
Siedliszcze
Sielec
Stołpie
Świerże
Wojsławice
Żmudź

CZUŁCZYCE

Miejscowość leżąca na północ od Chełma na terenie gminy Sawin. Jej początki wiążą się z wczesnośredniowieczną osadą i leżącym nad rzeką Uherką grodem (grodzisko zwane "Zamczyskiem" znajduje się na południe od miejscowości). Wzmiankowana w źródłach historycznych z XV w. Prawdopodobnie własność Jana Mężyka z Dąbrowicy, rycerza Władysława Jagiełły (tłumaczył posłów krzyżackich tuż przed bitwą pod Grunwaldem), sekretarza królewskiego i wojewody lwowskiego, zmarłego w 1437 r. Kolejnym właścicielem na mocy przywileju Władysława Warneńczyka z 1441 r. został rycerz Małyszko, zwany z czasem "Czułczyckim". W wiekach późniejszych Czułczyce były własnością rodu Smoków oraz królewszczyzną, dzierżawioną przez różne rody. W miejscowości znajduje się jeden z najstarszych drewnianych kościołów (p.w. Wszystkich Świętych) na ziemi chełmskiej, pełniący obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Powstał na miejscu wcześniejszych świątyń w 1764 r. Funkcję kaplicy pełni od 1945 r. Jest to budowla konstrukcji zrębowej, oszalowana i wzmocniona lisicami, z nawą na planie kwadratu oraz kruchtą i zakrystią. Obok znajduje się dzwonnica z początków XIX w. Rokokowe wyposażenie świątyni, między innymi ołtarz wykonany prawdopodobnie przez lwowskiego rzeźbiarza Michała Filewicza, częściowo zostało przeniesione do nowego kościoła parafialnego, którego rolę pełni dawna cerkiew prawosławna. Obiekt powstał w 1905 r. w stylu bizantyjsko-ruskim p.w. św. Aleksego (obecnie kościół jest p.w. św. Rocha).

o2.jpg