Chełmska Szkoła Techniczna Drukuj
Dawna Chełmska Szkoła Techniczna. Obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Nieopodal Pałacu Kretzschmarów, również przy ul. Pocztowej (nr 54) znajduje się budynek TECHNICZNEJ SZKOŁY DRÓG ŻELAZNYCH. Placówka, będąca pierwszą szkołą zawodową na terenie miasta, powstała w 1878 r. w Lublinie. Po jedenastu latach została przeniesiona do Chełma i na jej potrzeby powstał istniejący obecnie gmach, którego budowę ukończono w 1895 r. Szkoła przygotowywała kadry do pracy w kolejnictwie. Budynek był dosyć nowoczesny i obok rozbudowanych warsztatów szkolnych posiadał oświetlenie elektryczne, co było ewenementem w ówczesnym Chełmie. Po powstaniu guberni chełmskiej w budynku umieszczono kasę gubernialną, a w okresie I wojny światowej polską Szkołę Filologiczną, przekształconą z czasem w Gimnazjum Państwowe im. Stefana Czarnieckiego. W okresie międzywojennym w budynku funkcjonowała Państwowa Szkoła Rzemieślnicza oraz Gimnazjum Mechaniczne. Po II wojnie światowej na bazie tej ostatniej placówki powstał Zespół Szkół Mechanicznych im. Ewarysta Stobnickiego (wieloletni dyrektor szkoły). Od 2001 r. w budynku znalazła również siedzibę Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, która obecnie jest głównym dysponentem gmachu (mieści się tutaj rektorat uczelni oraz wydziały: nauk technicznych, matematyki i informatyki).