Kościoły Drukuj
 
Parafia Rzymskokatolicka Mariacka
ul. Lubelska 2, tel. 82 565 24 75, 82 565 68 66 www.bazylika.net 
msze święte w niedziele: godz. 7.00, 9.00,10.30, 12.00, 16.00, 18.00
msze święte w dni powszednie: godz. 7.00, 8.00, 18.00
w soboty : msza wieczorna godz.17:00
kancelaria czynna w dni powszednie: godz. 9.00 - 11.0, 16.00 - 17.30; soboty: godz. 9.00-11.00
 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Rozesłania św. Apostołów ul. Lubelska 55, tel. 82 565 56 40
www.rozeslanie.pl
msze święte w niedziele i uroczyste święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 12.30, 18.00
msze w święta w kościelne: 7.00, 8.30, 10.00, 16.00, 18.00
msze święte w dni powszednie: godz. 7.00, 8.00, 18.00
kancelaria czynna: w dni powszednie godz. 9.00 - 10.00 i 16.00 - 18.00 
w soboty od 9.00-11.00
 
Klasztor O.O. Franciszkanów ul. Reformacka 13 a, tel. 82 565 22 78, www.franciszkanie-chelm.pl
msze święte w niedziele i święta: godz. 7.00, 8.30, 10.30, 12.00, 18.00
msze święte w dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.00
kancelaria czynna jest po Mszach Świętych. 
 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Odkupiciela, ul. Ks. Marcelego Mrozka 2 tel. 82 562 03 57
msze święte w niedziele i święta: godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 16.00, 18.00
msze święte w dni powszednie: godz. 7.00, 17.00, 18.00
kancelaria czynna w godz: 8.00 - 8.30, 17.00 - 17.45, 
 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego ul. Ks. Zygfryda Berezeckiego 1, tel. 82 564 07 30
msze święte w niedziele i święta: godz. 8.30, 11.00, 18.00 lub 17.00 zimą
msze święte w dni powszednie: godz. 7:30, 18.00
kancelaria czynna w dni powszednie od poniedziałku do soboty godz. 8.00 - 8.30, 17.00 - 17:45 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przenajświętszej Trójcy pl. Jana Pawła II 2 tel. 82 563 38 89 www.trojca-chelm.pl
msze święte w niedziele i święta: 8.00, 10.00, 11.30,17.00
msze święte w dni powszednie: godz. 7.30, 17.00 ( okres zimowy) 18.00(okres letni)
Kancelaria czynna codziennie godz. 8.00 - 9.00 i 16.00 - 17.00 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Ducha  ul. Grunwaldzka 32,  tel. 82 560 36 42, www.swietyduch.parafia.info.pl 
msze święte w niedziele: godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (dla dzieci), 13.00 (chrzcielna), 17.00
msze święte w święta: 7.00, 10.00, 18.00
msze święte w dni powszednie: godz. 7.00, 18.00
kancelaria czynna poniedziałek - sobota: godz. 16.00 - 17.00 
 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny ul. Szymanowskiego 19 , tel. 82 565 96 06 www.rodzinachelm.pl  
msze święte w niedziele: godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00
msze święte w święta: godz. 7.00, 9.00, 17.00, 18.00
msze św. w dni powszednie: godz. 7.00,17.00 i 18.00 
kancelaria czynna poniedziałek - sobota: godz. 16.00 - 17.00 

Parafia Rzymskokatolicka (Wojskowo-Cywilna)  pw. Św. Kazimierza ul. Koszarowa 16 tel. 82 563 35 33, 
www.kazimierz-chelm.pl
 msze święte w niedziele: godz. 8:00, 10.00, 11:30 /dla dzieci/, 18:00
msze święte w święta: godz. 7.00, 8.30, 18.00 
msze święte w dni powszednie: godz. 17.30, 18.00
kancelaria czynnaw dniach: wtorek i czwartek: godz. 16.30 - 17.15 
       sobota: godz. 8.00-8.30   
 
Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego „Caritas”, 
ul. Lubelska 137 „A”
22-100 Chełm
tel./fax. 82 565 38 43, kom. 509 0487 979
e-mail: prusewa002@o2.pl

Parafia Polskokatolicka pw. Matki Bożej Zwycięskiej ul. Adama Mickiewicza tel. 82 565 29 94
msze święte w niedziele i święta: godz. 11.00
kancelaria czynna w dni powszednie: godz. 10.00 - 20.00 

Kościół Chrześcijan Baptystów ul. Ogrodowa 56 tel. 82 565 44 16, www.baptysci-chelm.pl 
porządek nabożeństw: niedziela- godz. 10.00, środa - godz. 18.00
spotkania młodzieży: sobota godz. 16.00, niedziela godz. 17.00 

Parafia Prawosławna p.w. Św. Jana Teologa ul. Sienkiewicza 1, tel. 82 565 24 80
Liturgia Święta - niedziela i święta godz. 10.00
www.lublin.cerkiew.pl

Kościół Zielonoświątkowy "Dom na Skale"ul. Lwowska 72e
nabożeństwo główne: niedziela godz. 10.00
nabożeństwo: czwartek godz. 18.00
 
Parafia p.w. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty ul. Kochanowskiego 36
msze święte w niedziele i święta: 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 18.00
msze święte w dni powszednie: 17.00, 18.00
kancelaria czynna jest w dni powszednie w godz. 16.30 - 18.30
tel.: 82 560 78 98, 693 137 896