Wyższe uczelnie Drukuj

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Pocztowa 54,
tel./fax 82 565 88 94, 82 565 88 95
www.pwsz.chelm.pl.
e-mail:
rektorat@pwsz.chelm.pl 
(filologia polska, angielska, germańska, matematyka z informatyką,
nauczanie matematyki, historia, mechanika i budowa maszyn, budownictwo, elektrotechnika)

Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie. Wydział Zamiejscowy w Chełmie,
ul. Szpitalna 50, tel. 82 563 18 00, 82 563 24 97
(zarządzanie, pielęgniarstwo, socjologia, gospodarka przestrzenna)

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej,
ul. Hrubieszowska 102
tel. 82 560 31 11, 82 560 40 50,
www.wssm.pl
e-mail: poczta@wssm.pl
(zarządzanie projektami Unii Europejskiej administracja publiczna i gospodarcza,
obsługa ruchu granicznego)