Spływy kajakowe Drukuj
Spis treści
Spływy kajakowe
Fotogaleria- spływ Uherką
Opis techniczny i kilomentraż szlaku kajakowego Uherką
Mapa szlaku kajakowego Uherką
Fotogaleria - spływ kajakowy Bugiem

OPIS TECHNICZNY I KILOMETRAŻ SZLAKU KAJAKOWEGO UHERKĄ

Opis techniczny

Wędrówkę kajakiem na Uherce rozpoczynamy z podmiejskiego Stańkowa, położonego nad rzeką i zalewem na terenie przylegającym bezpośrednio do granic miasta Chełma. Teoretycznie istnieją trzy możliwości wyboru miejsca rozpoczynania wędrówki:

  • spod mostu drogi prowadzącej nad zalew - wariant nie zalecany ze względu na betonowy próg po około 300 m od startu przy wysokim brzegu i bystrym nurcie,
  • na wysokości końca zalewu (przed ujściem rowu z lewej), - niemożliwy dojazd w pobliże miejsca wodowania,
  • poprzez zalew (na wysokości mostu) - przy oznakowanym początku szlaku.

Zdecydowanie najciekawszym, zalecanym wariantem jest rozpoczynanie spływu na zalewie. Wariant ten daje komfortowe warunki startu, a przede wszystkim wspaniałe wrażenia i przyjemność obcowania z wędkarzami i niezliczonymi gromadami ptactwa wodnego: łabędzi, kokoszek wodnych, łysek, perkozów, głowienek, mew śmieszek i innych. Zalew Stańków - zbiornik retencyjny o pow. 40 h zbudowano w latach 1964-65.

Pokonanie całego szlaku (28 km), w zależności od umiejętności i sprawności, a także poziomu rzeki, zajmuje 6-8 godzin. Dla początkujących warto zaplanować nieco krótszą trasę:

  • 18 km, Ruda - lądowanie za mostem przy wodowskazie,
  • 25 km, Rudka - przed mostem drogi nr 816 Włodawa - Dorohusk

Dobrym rozwiązaniem dla planujących pokonanie krótszego odcinka szlaku jest rozpoczynanie spływu przy moście w Zarzeczu (23,5 km szlaku) lub Majdanie (19 km szlaku) - trudny dojazd.

Opis obejmuje cały, najdłuższy wariant szlaku. Podany czas płynięcia podano z dużym zapasem i należy go traktować jako informacja dla początkujących kajakarzy i przy niskim stanie wody.

0,0 h - 28,0 km. Stańków - początek zalewu.

Przez zalew płyniemy w kierunku północno-zachodnim i dopływamy do widocznej, przy brzegu po prawej, betonowej obudowy przepustu wałowego pomiędzy zalewem z korytem Uherki.

Przepłynięcie zalewu i przenoszenie kajaka przez wał zalewu - 10 m, zajmuje około 20 minut.

1/3 h - 27,0 km. Początek spływu Uherką - wodowanie przed rowem z lewej. Nurt bystry, szerokość ok. 2 m, głębokość ok. 0,5 m. Koryto regulowane (przy brzegu paliki melioracyjne), brzeg niski zarośnięty trzciną i pokrzywami.

            Przez najbliższą godzinę spokojnego płynięcia napotykamy liczne ślady żerowania bobrów na brzegu oraz na wodzie w postaci zatorów z gałęzi i zwalonych drzew - konieczność, w kilku miejscach, przenoszenia bądź przeciągania kajaka - uwaga na pokrzywy. Teren otwarty, pojedynczo rosnące wierzby.

1,5 h - 25,0 km. Drewniany mostek - Wólka Czułczycka. Najbardziej uciążliwy odcinek szlaku za nami. Szerokość rzeki 3-4 m. Po kilkunastu minutach możemy trafić na prowizoryczne pomosty wędkarzy.

2,0 h - 23,5 km. Żelbetowy most - Zarzecze Holówka. Doskonałe miejsce rozpoczynania spływu krótszym wariantem trasy. Po ok. 20-25 minutach trzy charakterystyczne punkty: mostek drewniany na szynach, jaz kozłowy (zwracać uwagę na możliwość spiętrzenia), most betonowy „donikąd" (nieczynny jaz ramowy - konstrukcja mostu nie posiada połączenia z drogą). Uwaga - pod mostem, na całej szerokości próg betonowy - konieczność przy niskim stanie wody przenoszenia kajaka.

3,5 h - 19,0 km. Zabudowania po lewej. Na wprost żelbetowy most w Sajczycach Majdanie. Kolejny dobry punkt rozpoczynania spływu krótszym odcinkiem szlaku lub na krótki odpoczynek - przybijać lub wodować na lewym brzegu za mostem. Po ok. 20 min. spływu początek lasu z prawej. Szerokość rzeki 5-6 m. W wodzie pojawia się więcej roślinności, nurt słaby, brzegi bez zmian - niskie, urwiste, zarośnięte, zabezpieczone palikami melioracyjnym. Głębokość rzeki do 1 m. Uherka skręca łagodnie w prawo w kierunku północno-wschodnim.

4,0 h - 16,0 km. Grabowa. Z lewej ujście Lepietuchy (Trajkotki), na wprost malownicza pozostałość drewnianego mostu. Za mostem widoczny ostry zakręt rzeki w prawo na wschód.

Pod mostem mogą występować okresowo zatory z naniesionych gałęzi i roślinności wodnej.

Mimo niezbyt wygodnego wyjścia z rzeki (najlepiej po lewej tuż przed mostem przy pochylonej wierzbie) oraz wszechobecnych pokrzyw warto w Grabowej zatrzymać się krótką przerwę. Nieużywanym traktem na północ, przez pozostałość mostu na starorzeczu Uherki, po 150-200 m dochodzimy do jedynych w tym śródleśnym zakątku zabudowań, otoczonych starodrzewiem z potężnymi dębami i sosnami.

5,0 h - 13,5 km. Po niespełna godzinie płynięcia, cały czas na wschód, szeroką na 5-6 m Uherką, na wysokości miejscowości Iłowa (na północ) dopływamy do rozległej kwiecistej polany z amboną myśliwską po lewej oraz nieco dalej mniejszej, z niskim brzegiem i wygodnym wyjściem na prawym brzegu - ok. 100 m od brzegu czytelne ślady nieistniejącego siedliska (Sykowe). Po ewentualnym odpoczynku na brzegu, płyniemy do miejscowości Ruda. Do betonowego mostu w Rudzie pozostało około 1 godziny spokojnego spływania, wliczając krótki postój. Po drodze przepływamy pod dwiema drewnianymi kładkami dla pieszych, wykonanymi gospodarczym sposobem.

6,0 h - 10,0 km. Ruda, żelbetowy most - drogi do: Chełma, Sawina i Rudki. Przy niskim stanie wody pod mostem spływać przy prawym brzegu. Za mostem przy lewym brzegu wodowskaz i miejsce przybijania. Po 15 minutach (km 8,3) jaz kozłowy - bezwzględnie nie spływać przez próg jazu - kajak przenosić i wodować za progiem. Przepływanie przez jaz możliwe jedynie przy wysokim stanach rzeki, po uprzednim rozeznaniu z brzegu.

6,5 h - 6,5 km. Most kolejowy linii Chełm - Włodawa.

5,9 km. Słabo czytelne ujście prawego dopływu Gdola (Gdolanka). Szerokość Uherki wzrasta do 8-10 m. Rzeka naturalnie meandruje w dolnym biegu i łagodnie zaczyna skręcać na północ.

7,0 h - 3,0 km. Rudka, żelbetowy most drogi nr 816 (Włodawa - Dorohusk). W przypadku postoju lub kończenia spływu lądować na prawym brzegu przed mostem. Przy kontynuacji spływu, pod mostem płynąć przy lewym brzegu.

1,3 km. Siedliszcze. Pierwszy most żelbetowy. Dojazd polną drogą ok. 1 km.

0,7 km. Siedliszcze. Drugi most żelbetowy. Uwaga most bardzo niski - nie ma możliwości przepływania przy średnich i wysokich stanach wody (powyżej 1 m). Lądować na lewym brzegu przed mostem lub w przypadku możliwości przepłynięcia pod mostem, na prawym brzegu za mostem. Od mostu, krótki 400 m dojazd z głównej drogi nr 816 (przy OSP).

7,5 h - 0,0 km - ujście do Bugu, koniec szlaku.

W przypadku kontynuowania spływu do ujścia, lądować na lewym brzegu przed ujściem na wysokości zabudowań pomiędzy Siedliszczem a Uhruskiem lub powrót w górę rzeki do mostu 700 m.

Uwaga! Bezwzględnie zabronione jest wpływanie na Bug bez uzgodnienia ze Strażą Graniczną. Przy wysokich stanach Bugu, szczególnie wiosną, utrudniony lub niemożliwy dojazd do mostów w Siedliszczu - spływanie kończyć w Rudce - 3 km przed ujściem.

Informacje dodatkowe

28,0 km            Stańków, zalew. Początek szlaku.

27,0 km            Stańków, zalew - Uherka. Przenoszenie kajaka przez wał zalewu, wodowanie na lewym brzegu rzeki.

23,5 km            Zarzecze. Miejsce postojowe lub startowe - prawy brzeg za mostem.

19,0 km            Majdan. Miejsce postojowe lub startowe - lewy brzeg za mostem.

16,0 km            Grabowa. Miejsce postojowe - lewy brzeg między ujściem Lepietuchy a pozostałością mostu.

13,5 km            Iłowa-Sykowe. Miejsce postojowe lub startowe - prawy brzeg.

10,0 km            Ruda. Miejsce postojowe lub końcowe - lewy brzeg za mostem przy wodowskazie.

3,0 km              Rudka. Miejsce postojowe lub końcowe - prawy brzeg przed mostem.

0,7 km             Siedliszcze - drugi most. Miejsce końcowe - przybijanie, w zależności od stanu wody, na lewym brzegu przed mostem lub na prawym za mostem.

0,0 km           Ujście Uherki do Bugu w 429,7 km jego biegu (206 km szlaku Bugu granicznego). Lądować na lewym brzegu przed ujściem. Najbliższe miejsce postojowe (etapowe) na szlaku Bugiem w Woli Uhruskiej.

Kilometraż i charakterystyka

Długość rzeki - 44 km.

Długość szlaku - 28 km, z tego 1 km na zalewie.

Trudność - ZW B ( ) - szlak nieco trudny, prąd słaby, sporadyczne przeszkody i zjawiska lekko podwyższające trudność.

Uciążliwość - U 2 (  ) - szlak nieco uciążliwy (szczególnie na odcinku Stańków-Zarzecze), przeszkody łatwe do pokonania.

Malowniczość - (  ) - szlak malowniczy.

Miejscowości, budowle wodne, urządzenia i inne

Brzeg

Odległość

od ujścia do Bugu

Zagroda - początek Uherki


44,0

Most betonowy - ul. Rejowiecka


31,5

Jaz - kładka - Bieławin


30,8

Jaz - most - Stańków


28,9

Most betonowy - Stańków


27,8

Oznakowany szlak kajakowyZalew Stańków - wysokość mostu betonowego na Uherce - początek  szlaku

p

28,0

Zalew Stańków - Uherka - przepust wałowy

p

27,0

Uherka - początek szlaku na rzece

l

27,0

Ujście rz. Garka

l

26,0

Mostek drewniany-Wólka Czułczycka


25,0

Most żelbetonowy - Zarzecze Holówka


23,5

Most drewniany


21,2

Jaz kozłowy


21,1

Most betonowy z progiem (stary jaz ramowy)


21,0

Most żelbetonowy - Sajczyce Majdan


19,0

Ujście rz. Lepietucha

l

16,0

Pozostałość mostu drewnianego - Grabowa


16,0

Iłowa - Sykowe

p

13,5

Ruda - most żelbetowy


10,0

Wodowskaz

l

10,0

Jaz kozłowy


8,3

Most kolejowy


6,5

Ujście rz. Gdola

p

5,9

Most żelbetonowy - Rudka


3,0

Most żelbetonowy - Siedliszcze I


1,3

Most żelbetonowy niski - Siedliszcze II


0,7

Ujście do Bugu - 429,7 km


0,0