Piesze szlaki turystyczne Drukuj
Spis treści
Piesze szlaki turystyczne
Szlaki piesze w okolicach Chełma

 

 

sz2.jpgSzlak "Nadbużański" - czerwony - długość około 320 km 

Szlak „Nadbużański" wiedzie wzdłuż doliny Bugu na granicy państwowej z Białorusią i Ukrainą, wschodnim skrajem Polesia Lubelskiego i Wyżyny Lubelskiej od miejscowości Kózki do Hrubieszowa. Ma ok.320 km  i jest najdłuższym szlakiem pieszym w regionie lubelskim. Na całej trasie spotkamy cenne obszary przyrodnicze, z parkami krajobrazowymi i rezerwatami przyrody oraz szereg interesujących zabytków architektury z wieloma dawnymi cerkwiami unickimi, a także liczne miejsca historyczne. W okolicach Chełma  szlak prowadzi przez Hniszów, gdzie rośnie słynny dąb „Bolko",  Świerże z ciekawym parkiem podworskim i kościołem, Dorohusk, gdzie zwiedzimy pałac Suchodolskich, Izbę Regionalną i kościół, Turkę z pomnikową aleją i Izbą Regionalną, Husynne z parkiem podworskim, Uchańkę z Kopcem Kościuszki, Dubienkę z kościołem i cerkwią prawosławną oraz miejscowość Skryhiczyn położoną w Strzeleckim Parku Krajobrazowym

Przebieg w okolicach Chełma: Kózki - Mierzwice Stare -  Serpelice - Gnojno - Janów Podlaski - Pratulin - Neple - Terespol - Kostomłoty - Kodeń - Jabłeczna - Sławatycze -  Hanna - Stawki - Rożanka - Włodawa - Orchówek - Sobibór - Zbereże - Hniszów - Świerże - Dorohusk - Uchańka - Dubienka - Skryhiczyn - Horodło - Wieniawka Strzyżów - Hrubieszów PKS.

sz3.jpgSzlak "Tadeusza Kościuszki" - niebieski - długość około 120,5 km 

Szlak „Tadeusza Kościuszki" prowadzi przez teren Obniżenia Dubienki, z pagórkami i dolinami rzecznymi oraz urozmaicony krajobraz Działów Grabowieckich z licznymi wyniosłościami i wierzchowinami oddzielonymi obniżeniami i dolinami rzecznymi. Umożliwia poznanie związków Tadeusza Kościuszki z ziemią chełmską oraz zwiedzanie licznych obiektów przyrodniczych i zabytków architektury. Szlak rozpoczyna się przy Kopcu Kościuszki w Uchańce upamiętniającym miejsce bitwy z 18 lipca 1792 roku i prowadzi do Krasnegostawu. Wędrując szlakiem zwiedzimy kościół i cerkiew prawosławną w Dubience, pałac myśliwski Zamoyskich w Maziarni Strzeleckiej, dotrzemy do Strzeleckiego Parku Krajobrazowego z rezerwatem leśnym „Liski" i faunistycznym „Siedliszcze", zwiedzimy kościół w Buśnie, dawną cerkiew (przebudowaną na szkołę) w Kurmanowie oraz kościół, dawną cerkiew, synagogę i pomnik Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach.  Dalej szlak biegnie przez miejscowości  Kraśniczyn,   Surhów ( klasycystyczny pałac Cieszkowskich z lat 1813-19), Zalew Tuligłowy, Krasnystaw (kościół pw. Św. Franciszka Ksawerego 1695-1717 z klasztorem jezuitów oraz zespół zabudowy staromiejskiej z ratuszem XVIII-XIXw.).  

Przebieg: Uchańka PKS (kopiec Kościuszki) - Dubienka - Starosiele - Maziarnia Strzelecka - Raciborowice - Kurmanów - Buśno - Jarosławiec - Wojsławice - Majdan Nowy - Bończa - Zastawie - Surhów - Topola - Wólka Orłowska - Tuligłowy zalew- Krasnystaw PKS 

zty_szlak.jpgSzlak "Ariański"-żółty - długość  około 64 km 

Szlak „Ariański" koloru żółtego o długości 64 km, prowadzi z Rejowca Fabrycznego do Skierbieszowa, przez obszar Pagórów Chełmskich i Działów Grabowieckich. Przybliża tradycje innowiercze dawnej szlachty ziemi chełmskiej i pozwala poznać wiele interesujących zabytków architektury. W  okolicach Chełma  możemy zobaczyć  dwór Morawskich oraz park i pomniki przyrody w Rejowcu Fabrycznym, zespół pałacowo - parkowy  Woronieckich  z I połowy XIX w. w Rejowcu  - dawnym mieście założonym przez Mikołaja Reja. Dalej na szlaku  spotkamy wzgórze  widokowe „Góra Ariańska", ruiny  renesansowego zamku w Krupem, zabytki Krasnegostawu, i przez miejscowości  Surhów, Anielpol  dotrzemy do Skierbieszowa.

Przebieg: Rejowiec Fabryczny PKP - Rejowiec - Krynica - Krupe - Siennica Nadolna - Krasnystaw - Surhów - Zawada - Skierbieszów - PKS.

zty_szlak.jpgSzlak "Pojezierny Południowy"-żółty - długość około 58 km 

Szlak „Pojezierny Południowy" umożliwia wędrówkę z Urszulina do Hniszowa. Przebiega przez Pagóry Chełmskie i Obniżenie Dubienki. Prowadzi  skrajem Bagna Bubnów - enklawy Poleskiego Parku Narodowego, gdzie znajduje się wieża widokowa, następnie przez grodziska w Tarnowie i Aleksandrówce, obok rezerwatu  „Serniawy", przez rezerwat leśny „Bachus", leżący w Chełmskim Parku Krajobrazowym do Kamienia Powstańców pod Malinówką - największego głazu narzutowego w naszym regionie. W Sawinie - dawnym mieście biskupim  możemy zobaczyć kościół, dawny szpital oraz pomnikowe drzewa. Wędrówkę kończymy przy okazałym dębie „Bolko" w Hniszowie.

Przebieg: Urszulin PKS- Zastawie- Kol. Wereszczyńska - Wielkopole -Tarnów - Serniawy- Sawin - Ruda - Ruda Opalin - Hniszów (dąb "Bolko").