Miejskie ścieżki spacerowe Drukuj
Spis treści
Miejskie ścieżki spacerowe
Szlak Chełmskich Zabytkow Architektury
Szlak Chełmskich Pomnikow Przyrody
Trasa Turystyczna - Chełmskie Podziemia Kredowe

 

Ścieżka spacerowa " Szlakiem chełmskich zabytków architektury"
ok. 2 km – oznaczona kolorem  czerwonym
Trasa obejmuje 11 najcenniejszych obiektów zabytkowych miasta.

Przebieg:

Magistrat -  Lubelska 63, siedziba władz miasta i Informacji Turystycznej

Klasztor Reformatów i Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła - ul. Reformacka 13

Chełmskie Podziemia Kredowe  – Zabytkowa  Kopalnia Kredy - ul. Lubelska 55a

Kościół parafialny pw. Rozesłania Świętych Apostołów i dawne Kolegium Pijarów - ul. Lubelska 55

Rynek staromiejski, dawny Ratusz - plac dr Edwarda Łuczkowskiego

Synagoga - ul. Kopernika 8

Cerkiew prawosławna pw. św. Jana Teologa  ul. Sienkiewicza 1 (róg ulicy  Sienkiewicza i Kopernika)

Seminarium Duchowne oraz Cerkiew pw. św. Mikołaja ul. św. Mikołaja 4

Pałac Kretzschmarów - ul. Pocztowa 50

Chełmska Szkoła Techniczna - budynek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - ul. Pocztowa 54

Dawny Zespół Katedralny - obecnie Bazylika pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny wraz z przyległymi budynkami - ul. Lubelska 2 (na szczycie "Górki Chełmskiej").