Stowarzyszenia turystyczne Drukuj

Automobilklub Chełmski ul. Strażacka 4,
tel. 82 563 06 84, 502 342 117
e-mail: akchelmski@hoga.pl, www.automobilklub.chelm.pl
biuro czynne w czwartki w godz. 16,00 - 17,00,
adres do korespondencji: ul. Cementowa 17

Oddział PTTK im. K. Janczykowskiego,ul. Narutowicza 14, tel.  600 419 664
 http://www.chelm.pttk.pl/
kontakt: w środy w godz. 16.00 -18.00

Oddział posiada komisje weryfikacyjne odznak turystyki kwalifikowanej:
     - Regionalna Odznaka Krajoznawcza
     - Górska Odznaka Turystyczna
     - Odznaka Turysta Przyrodnik
     - Odznaka Krajoznawcza Województwa Chełmskiego
     - Odznaka Imprez na Orientację
     - Odznaka Turystyki Pieszej
     - Odznaka Turystyki Kolarskiej
Oddział PTSM ul. Czarnieckiego 8
czynne w czwartki w godz. 14,00 - 16,00, sprzedaż legitymacji PTSM
Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139 D/15,
22-109 Chełm 6, tel. 600 970 932, 507 324 323,
http://ow_chelm.pttk.pl e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl

   Oddział posiada komisje weryfikacyjne odznak turystyki kwalifikowanej:  

       - Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK "Szlakiem Fortyfikacji i Podziemi"
     - Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK "Szlakiem Kopców w Polsce"
     - Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK "Miejsca Święte w Polsce"
     - Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK "Krzyże Pokutne w Polsce"
     - Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK "Szlakiem 1 Korpusu Pancernego Wojska Polskiego"
     - Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK "Ziemi Chełmskiej"
     - Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK "Szlakiem Grodów Czerwieńskich"
     - Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK "Twierdza - Zamość"
     - Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK "Szlakiem Drewnianych Cerkiewek Zamojszczyzny"
     - Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK "Szlakiem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej"
     - Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK "Szlakiem Architektury Sakralnej na Lubelszczyźnie".