Skip to content

Get the Flash Player to see this player.
Flash Image Rotator Module by Joomlashack.
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

tu jesteś: Euroregion Bug arrow Atrakcje turystyczne - Ukraina
Atrakcje turystyczne - Ukraina
Świtaź Drukuj

Największe jezioro na Ukrainie, leżące Pojezierzu Szackim. Posiada powierzchnię 27,5 km2, a głębokość sięga do 58,4 m.

Jezioro jest pochodzenia krasowego i dzięki wybitnym walorom widokowym oraz  bogatej faunie stanowi jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc Ukrainy. Poprzez jeziora Łukie i Kopajówkę posiada odpływ do Bugu. Nad brzegami jeziora usytuowane są obiekty turystyczne: pensjonat "Szackie Jeziora” oraz sanatorium „Leśna Pieśń”.
Czytaj całość
 
Szacki Narodowy Park Przyrody Drukuj

park utworzony w 1983 r. na powierzchni 32,5 tys. ha w północno-zachodniej części Ukrainy. Chroni charakterystyczne dla Polesia tereny wodno-bagienne o znacznym zalesieniu (34,6% powierzchni). 

Czytaj całość
 
Sokal Drukuj

Nadbużańskie Sanktuarium Madonny. Centrum miasta zajmuje kościół parafialny, w którego sąsiedztwie stoi zbudowany na początku XX w. ratusz.

Czytaj całość
 
Żółkiew Drukuj
Jedno z najciekawszych miast poza Lwowem w całej Galicji Wschodniej jak też rejonie ukraińskiego Roztocza położone nad rzeką Świną. Od 1994 r. posiada status państwowego rezerwatu  historyczno- archeologicznego głównie z powodu renesansowego układu urbanistycznego z okresu lokacji.
Czytaj całość
 
Łuck Drukuj
widok na zamek Lubarta
- miasto leżące w zachodniej części Ukrainy nad rzeką Styr. Jest głównym ośrodkiem administracyjnym w obwodzie wołyńskim. Jednym z najstarszych miast Wołynia, wzmiankowane od 1085 r. Początkowo w granicach księstwa kijowskiego, następnie włodzimiersko-wołyńskiego i halicko-wołyńskiego.
  

 
Czytaj całość
 
Zabłocie Drukuj

Duża wieś z drewniana cerkwią z 1795 r. Własność Krasickich i następnie Szostakowskich. Na wschód od miejscowości leży jezioro Tur (powierzchnia 11 km2).

 
Włodzimierz Wołyński Drukuj

Miasto nad Ługą, liczący obecnie ok. 41 tys. mieszkańców. Jeden z najstarszych grodów ruskich, założony prawdopodobnie w II poł. X w. Stolica księstwa włodzimiersko-wołyńskiego i siedziba biskupstwa prawosławnego. Ważny ośrodek handlowy.

Czytaj całość
 
Turzysk Drukuj

Miejscowość nad Turią, wzmiankowana w XI w. W 1205 r. zniszczona przez Litwinów i Jadźwingów. W 1366 r. przyłączona do Polski jako królewszczyzna. W wiekach następnych własność Sanguszków, Zasławskich, Lubomirskich, Ossolińskich, Moszyńskich, Szembeków i Orzeszków. Na początku XVIII w. powstał barokowy kościół fundacji księżnej Teofili Lubomirskiej.

 
Ratno Drukuj

Miejscowość należąca od XIV w. do ziemi chełmskiej. Do dzisiaj przetrwały pozostałości dawnego zamku starostów oraz kościół p.w. Świetego Krzyża z 1784 r. oraz cerkiew p.w.  narodzenia Bogarodzicy z 1793 r.

 
Łuków (Maciejów) Drukuj

Miejscowość dawnej ziemi chełmskiej, siedziba rodu Maciejewskich, którzy wznieśli tu zamek i lokowali miasto w 1557 r. Kolejni właściciele Miaczyńscy, na początku XIX w. w miejscu zamku wybudowali klasycystyczny pałac, otoczony parkiem angielskim. Maciejewscy ufundowali natomiast renesansowy kościół św. Anny, zdewastowany po II wojnie światowej.

Czytaj całość
 
Luboml Drukuj
Miasto należące od 1366 r. do ziemi chełmskiej i siedziba starostwa grodowego. W 1659 r. nadany dożywotnie hetmanowi kozackiemu Iwanowi Wyhowskiemu. Pod koniec XVIII w. dobra zakupili Braniccy i wznieśli rezydencję z pałacem i parkiem. W 1870 r. Luboml przejął rząd carski. 
Czytaj całość
 
Kowel Drukuj

Miasto nad Turią, wzmiankowane w 1 poł. XIV w. W  XIV w. włączone do Litwy, a po unii lubelskiej do Korony. Własność Sanguszków, nabyta przez królową Bonę i przekształcona w siedzibę starostwa niegrodowego. W 1518 r. Kowel otrzymał prawa miejskie. 

Czytaj całość