Trasa rozpoczyna się w lesie Borek na wysokości siedziby Nadleśnictwa Chełm, po przeciwnej stronie ul. Hrubieszowskiej, gdzie udajemy się ścieżką tuż przy skraju lasu, na południe. Wjeżdżając do lasu mijamy rezerwat przyrody "Wolwinów" i po około 700 m wyjeżdżamy z lasu i skręcamy w prawo w polną utwardzoną drogę (rędziny) biegnącą wzdłuż ściany lasu. Na tym odcinku trasy możemy zaobserwować mozaikę pól uprawnych i pastwisk poprzecinanych niewielkimi kępami zadrzewień śródpolnych i muraw kserotermicznych, oraz po prawej stronie pomnik przyrody "Borek". Po około 2,3 km skręcamy w prawo i dalej przez około 1,5 km jedziemy drogą wzdłuż skraju lasu dojeżdżając do skrzyżowania obok cmentarza, na którym skręcamy ostro w lewo w drogę asfaltową. (Przed cmentarzem, na skraju lasu, rozpoczyna się" ścieżka zdrowia"). Kierując się na południe, po około 0,5 km dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo i jedziemy ulicą Bazylany, po około 0,75 km odbijamy z drogi asfaltowej w lewo na drogę prowadzącą przez osiedle domków jednorodzinnych. Drogą tą docieramy do ulicy Lwowskiej (droga Chełm- Siennica Różana), gdzie skręcamy w lewo. Należy zachować szczególną ostrożność przy wjeżdżaniu na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Po przejechaniu około 0,25 km, za Urzędem Gminy Chełm , skręcamy w prawo. Jadąc drogą asfaltową przejeżdżamy przez most na Uherce i po około 0,75 km dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo. Dalej jedziemy prosto przez Żółtańce. Przejeżdżając przez wieś mijamy po lewej stronie zbiornik wodny "Żółtańce". W tym miejscu istnieje możliwość dojechania przez groblę do strzeżonego kąpieliska lub skorzystania z wydzielonego łowiska. Dalej trasa prowadzi przez wieś w kierunku zachodnim, a następnie (przez około 2,5 km) drogą polną (rędziny), z której rozciąga się widok na rezerwat przyrody" Torfowisko Sobowice". Droga ta wyprowadzi nas do skraju miejscowości Marysin, na którym skręcamy w prawo w utwardzoną drogę polną. Od Marysina do Chełma trasa pokrywa się ze szlakiem pieszym czerwonym. Pokonujemy około 1,5 km drogą, która prowadzi przez rezerwat" Torfowisko Sobowice" do miejscowości Rudka, którą przejeżdżamy drogą piaszczystą utwardzoną. Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy, zmienia się nawierzchnia drogi z piaszczystej na "żużlówkę", którą dojeżdżamy do miejscowości Zawadówka. Stąd nawierzchnią asfaltową zmierzamy do Chełma ulicą Trubakowską a do centrum skręcamy w prawo w ulicę Lubelską.

Trasa opracowana przez
Lokalną Akcję na Rzecz Ochrony Środowiska Ziemi Chełmskiej